GARANTİ

Garanti Koşulları

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Şirketimiz tarafından satışı yapılan Bridgestone marka dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.

Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.

Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır.

Mal, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Lastik sahibi, Bridgestone yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazıyla ya da telefonla bildirmelidir.

Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.


Garanti nasıl uygulanır?

Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber yetkili Bridgestone bayisine getirilmesi gerekir.

Bridgestone bayisine teslim edilen başvuru konusu lastik, Bridgestone Teknik Heyeti tarafından titizlikle incelenir.

İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.

Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri bayimiz tarafından yapılır.

Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere bayimize teslim edilir.


Garanti kapsamı dışında kalan hususlar:

Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler

Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar

Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler

Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar

İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar

Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar

Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar

Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar

Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları

Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar

Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar

Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler

Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar

Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler Bridgestone garanti kapsamı dışındadır.

Değerli Müşterimiz

Garanti başvurunuz varsa; lastiğinizin inceleme ve değerlendirme durumunu size iletilen referans no ve şifresi ile aşağıdaki alanlara girerek takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Müşteri İletişim Merkezi

0850 210 13 00GÖNDER
Siyah Dolgu Lastikler
Yükleniyor